Довършителен учатък и контрол на качеството

Отделът за довършителни работи е компактен, добре оформен и изключително гъвкав. Той е оборудван с най-съвременна гладачна техника и автоматизирани специализирани машини.

Разработена е лесна и ефективна система за сортиране и пакетаж.

Качественият контрол е едно от най-важните звена на шевният участък. Въведен е междуоперативен и краен качествен контрол.

bg_BGБългарски