Стратегия

Фирмата се стреми към подобряване обслужването на клиентите си и развиване на гъвкави схеми на предлаганите услуги. Ние сме ориентирани към развиване на машинния си парк и въвеждане на всички нови технологии в производството на облекла. От голямо значение за „Вени Стил” е оптимизирането на производството и условията, предлагани на клиентите като целта ни е да им предоставяме иновативни решения и предложения.

Ориентирани сме към създаване на нови собствени марки. Едновременно с това се стремим да увеличим услугите в пакета, който предлагаме на клиентите си. В момента процентното съотношение ишлеме : готов продукт е 40 : 60 с тенденция към увеличаване процента на готовия продукт.

Фирмата предвижда повишаване на квалификацията на своите специалисти, както и привличане на кадри в областта на маркетинга, мениджмънта и продажбите. Целта ни е осигуряване на по-висок контрол на всяко ниво от създаване на продукцията.

bg_BGБългарски